Sıra No. Adı Soyadı Görevi

1

Mehmet Ali Fuat GEYLANİ Yönetim Kurulu Başkanı

2

Faruk TUTGUN Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

3

Sabahattin ÇİÇEK Genel Sekreter

4

Medyen CEYLAN İlmi Hizmetlerden Sorumlu Yön.Kur. Üyesi

5

Rauf GEYLANİ İlmi Hizmetlerden Sorumlu Yön.Kur. Üyesi

6

Sırrı ÇİÇEK Mali İşlerden Sorumlu Yön.Kur. Üyesi

7

M.Safi TUTGUN
Mali İşlerden Sorumlu Yön.Kur. Üyesi

8

Sabğetullah BAYAV Sosyal İşlerden Sorumlu Yön.Kur. Üyesi

9

Nezir ÇİÇEK Sosyal İşlerden Sorumlu Yön.Kur. Üyesi

10

Sinan TAPINÇ
Gençlik Hizmetlerinden Sorumlu Yön.Kur. Üyesi

11

M.Ruhi TUTGUN Gençlik Hizmetlerinden Sorumlu Yön.Kur. Üyesi

12

Hasan Hüsni GEYLANİ Ar-Ge, Eğitim ve İletişimden Sorumlu Yön.Kur. Üyesi

13

Ahmet KADİRİZADE Dış İlişkilerden Sorumlu Yön.Kur. Üyesi

14

Abdullah TUTGUN
Dış İlişkilerden Sorumlu Yön.Kur. Üyesi

15

M.Semih KAYA Denetim Kurulu Başkanı

16

Servet ÇİÇEK Denetim Kurulu Üyesi

17

Vasi TUTGUN Denetim Kurulu Üyesi

18

Adnan TAPINÇ Denetim Kurulu Üyesi

19

M.Sait ÇİÇEK Denetim Kurulu Üyesi

20

Hasan ÇİÇEK Denetim Kurulu Üyesi